Nasza misja

Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są badania. Wnioski z  badań i analiz przekładamy na  szkolenia. Oferujemy szeroki zakres konsultacji, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań dzisiejszego rynku.

Ekologia

Podnoszenie jakości budowania, użytkowania i życia

Innowacja

Tworzenie i wdrażanie systemów i technologii

Rekomendacja

Rekomendacje materiałów, systemów i rozwiązań technicznych

Wsparcie

Wspieranie procesów inwestycyjnych i projektowych

Współdzielenie

Tworzenie i udostępnianie narzędzi wspomagających projektowanie

Edukacja

Edukacja, szkolenia, publikacje, konsultacje

Współpraca

Współpraca z autorami nowatorskich rozwiązań dla budownictwa

Jakość

Promowanie wysokiego poziomu wzornictwa

Badania

Skład materiałowy i analizy parametrów technicznych.

Analiza

Analiza i wdrażanie rozwiązań proekologicznych

Partnerzy instytutu: