Ekspertyzy

Zespół naszych wybitnych Specjalistów – oferuje ekspertyzy  interdyscyplinarne dla budynków z zakresu konstrukcji, termiki, materiałoznawstwa, chemii materiałowej, fizyki materiałowej, izolacji geologii, instalacji , energetyki, mykologii czy również w zakresie  projektowania.

Weryfikujemy rozwiązania techniczne.  Weryfikujemy proces realizacji inwestycji budowlanej. Wykonujemy analizy w zakresie rozwiązań projektowych i wykonawczych. Wykonujemy analizy kosztowe. Wykonujemy analizy terenów i możliwości zabudowy działek.

Oferujemy projektowanie techniczne pełnobranżowe oraz doradztwo. Podejmujemy się analiz pod kątem wykonania opracowań  napraw czy modernizacji budynków istniejących.

Prowadzimy wszelkie sprawy urzędowe.

Wspomagamy proces procedowania decyzji urzędowych.

Zajmujemy się doradztwem we wszystkich obszarach planowania czy realizacji inwestycji budowlanej oraz wdrożeniami dla ustanowienia prawidłowego procesu zarządzania realizacją inwestycji.

Pracujemy w zespołach rzeczoznawców, biegłych sądowych, pracowników naukowych oraz uprawnionych projektantów.

Ekologia

Podnoszenie jakości budowania, użytkowania i życia

Innowacja

Tworzenie i wdrażanie systemów i technologii

Rekomendacja

Rekomendacje materiałów, systemów i rozwiązań technicznych

Wsparcie

Wspieranie procesów inwestycyjnych i projektowych

Współdzielenie

Tworzenie i udostępnianie narzędzi wspomagających projektowanie

Edukacja

Edukacja, szkolenia, publikacje, konsultacje

Współpraca

Współpraca z autorami nowatorskich rozwiązań dla budownictwa

Jakość

Promowanie wysokiego poziomu wzornictwa

Badania

Skład materiałowy i analizy parametrów technicznych.

Analiza

Analiza i wdrażanie rozwiązań proekologicznych

Jesteś zainteresowany?

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami – razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla branży budowlanej.

Partnerzy instytutu: