Zdrowe budynki zeroenergetyczne. Nowy Świat 2050. 

Program prezentowanego szkolenia  powstał w związku z czasem w jakim przyszło nam funkcjonować,  a co za tym idzie – w związku  z  problemami dotyczącymi wzrostu cen w budownictwie. Odnosimy się do  lawinowego wzrostu cen energii, ale i   do  coraz bardziej zanieczyszczanego przez człowieka środowiska naturalnego. Nie wolno zapominać, iż to właśnie branża budowlana ma znaczący wpływ na problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Mówimy o dobrym projektowaniu – umożliwiającym wdrażanie dobrych rozwiązań w budownictwie. 

Szkolenie dedykowane jest dla uczestników rynku budowlanego w podziale :

1. Przekazanie oraz uporządkowanie  zasad  z dziedziny energetyki, fizyki, mikrobiologii, materiałoznawstwa,  chemii materiałowej, konstrukcji oraz optymalizacji kosztów,  jednak co istotne – w poszanowaniu  otaczającego środowiska naturalnego  oraz z uwzględnieniem dbałości o trwałość stosowanych rozwiązań.

Szkolenie z Certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu:  „ Zdrowe budynki zeroenergetyczne”.  Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest obecność na wszystkich wykładach. Certyfikaty zostaną przesłane w terminie do 2 tygodni po uczestnictwie w Wykładach. 

2. W kolejnych etapach możliwe będzie otwarcie szkoleń indywidualnych

 – dostęp do licencji:  technologii umożliwiającej projektowanie oraz wykonawstwo budynków komponowanych z materiałów niskoprzetworzonych o wysokiej trwałości – dla projektowania i realizacji budynków  – zero – plus – energetycznych, – autonomicznych np. autorskie:  „Podmiejskie Wioski Autonomiczne”.

Program Wykładów (1) dedykowany jest dla firm i osób prywatnych. 

Do korzystania z Wykładów serdecznie  zapraszamy –  Pracownie Projektowe, Architektów, Firmy Budowlane, Firmy Deweloperskie, Inwestorów planujących realizację inwestycji budowlanej. 

Dzięki odbytemu szkoleniu – i w wyniku możliwości, które ono daje – Państwa Firma oraz Państwa Oferta znakomicie dostosuje się do obecnych zmian rynkowych oraz do obecnych oczekiwań, a przede wszystkim do możliwości finansowych Inwestorów mających w planach realizację inwestycji budowlanej. 

Szkolenie prowadzone będzie przez Znakomity Zespół Naukowo-Wdrożeniowy. Wykładowcy są Naukowcami oraz Pracownikami i Współpracownikami Uczelni Wyższych.  

Sobota  – 27 maja 2023 r. 

godzina 9.45 – 10.45 

1. Nadmierne zużycie energii powyżej zapotrzebowania 20-30 W na 1 m2 (budynki użytkowane).

SPECJALIZACJA:   Energetyka

W Wykładzie omawiamy jak może wyglądać minimalne  zużycie energii do celów ogrzewania w budynkach. Nawiązujemy do stabilności temperaturowej budynku (oraz do szczelności budynku). Mówimy  o zadaniach jakie muszą spełniać materiały budowlane,  z których budynek jest budowany  (lub remontowany) – pod kątem proponowania na rynku najniższego z możliwych zużycia energii w budynkach. 

10.45 – 10.55  Przerwa.

godzina 10.55 – 11.55 

2. Ciąg dalszy po przerwie… / zmienna termika oraz ciepłota dla wybieranych miejsc przekroju przegród budynków/. Kondensacja pary wodnej w przegrodach. 

SPECJALIZACJA:   Fizyka budowli

W Wykładzie omawiamy problemy pojawiające się  w budynkach istniejących. Omawiamy  rolę stosowanych materiałów budowlanych i zachodzące w budynkach oraz  elementach budynków zjawiska fizyczne. Omawiamy zjawiska fizyczne niekorzystne dla samych budynków jak i dla przebywających w budynkach organizmów żywych. 

11.55 – 12.05 Przerwa

godzina 12.05 – 13.05 

3. Niepożądane  życie biologiczne w budynkach i elementach budynków. 

SPECJALIZACJA:  Mykologia / Mikrobiologia

W wykładzie omawiamy  życie biologiczne funkcjonujące w budynkach i elementach budynków oraz jego wpływ na trwałość budynku i zdrowie ludzi. 

13.05 – 14.35  Przerwa obiadowa.

godzina 14.35 – 15.35 

4. Spadek parametrów projektowych budynku podczas eksploatacji. Niska trwałość zakładanych parametrów w zmiennym środowisku eksploatacji.

SPECJALIZACJA:  Materiałoznawstwo

W Wykładzie omawiamy problemy przyśpieszonego starzenia materiałów budowlanych w środowisku drgań zewnętrznych przekazywanych na budynek, w środowisku wilgoci oraz w środowisku UV czy w środowisku podwyższonych temperatur. Omawiamy  zachodzące zjawiska fizycznie i chemiczne w środowisku zmiennym. Omawiamy trwałość materiałów budowlanych  w środowisku zmiennym. Będzie też  na temat dobrej  współpracy materiałów o różnych cechach fizyko-chemicznych  w systemach. 

15.35 – 15.45  Przerwa.

godzina 15.45 – 16.45 

5. Chemia materiałowa w projektowanych budynkach obciążająca środowisko i organizmy żywe.

SPECJALIZACJA:  Chemia

W wykładzie omawiamy  substancje chemiczne pojawiające się w toku produkcji materiałów budowlanych w nawiązaniu do  zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Omawiamy problemy z utylizacją szkodliwych substancji. Omawiamy również wpływ chemii materiałowej na organizmy żywe. 

16.45 – 16.55  Przerwa

godzina 17.00 – 17.30  🙂 

–  Chwila  na relaks – czyli Niespodzianka Organizatora 🙂

godzina 17.30 – 18.30

6. Współpraca konstrukcji w części podziemnej z elementami konstrukcji nadziemnej. Bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku.

SPECJALIZACJA:  Konstrukcje

W Wykładzie omawiamy bezpieczeństwo budynku. Technologie dostępne na rynku wymagają analiz – zarówno  w obszarach czysto konstrukcyjnych, ale również w szerszym spektrum projektowym – np. w zakresie stosowania możliwości odpowiednich izolacji termicznych czy przeciwwodnych. Nie wszystkie rozwiązania dostępne na rynku wskazane są jako rozwiązania zamienne dla każdego przypadku projektowego. Konstrukcyjne błędy projektowe potrafią dawać znać o sobie w całym cyklu życia budynku – i bywają niemożliwe do usunięcia. 

18.30 – Zakończenie pierwszego dnia Wykładów.

Niedziela – 28 maja 2023 r. 

9.45 – 10.45

7.  Błędy realizacyjne których nie da się usunąć. 

SPECJALIZACJA:   Ekspertyza 

W Wykładzie omawiamy powstałe przypadki beznadziejne, które są faktem. Omawiamy realizacje posiadające istotne wady,  które są do usunięcia niemożliwe – a  przy powstaniu  których była i pracowania projektowa i kierownik budowy. 

10.45 – 10.55  Przerwa.

10.55 – 11.55

8. Długi i kosztowny proces przygotowania realizacji budowlanej. 

SPECJALIZACJA:  Kosztorysowanie

W Wykładzie omawiamy „zderzenie” oczekiwań inwestora z ceną realizacji. Mówimy o kosztach pominiętych czy „zapomnianych”. Mówimy o kosztach organizacji zadania inwestycyjnego oraz o kosztach tzw. detali. Nawiązujemy do technologii prefabrykowanych. Nawiązujemy do faktycznych kosztów modernizacji i termomodernizacji. Omawiamy sytuację kiedy Wykonawca nie mieści się w budżecie inwestycji. Zawartość opracowania projektowego, a możliwość wykonania wyceny. Technologiczna zawartość opracowania projektowego. 

11.55 – 12.05  Przerwa.

12.05 – 13.05 

9.  Wnioski

SPECJALIZACJA:  Podsumowanie i  Proponowane Rozwiązanie 

Około g. 13.05 – Zakończenie WYKŁADÓW 

– choć doliczcie Państwo trochę czasu na wspólną  dyskusję 🙂 

Podstawowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. 

Sylwetki Wykładowców zostaną zamieszczone na naszych stronach internetowych przed  31 marca 2023 r. 

Bilet – do końca marca 2023 r. przedsprzedaż  1690 zł brutto z VAT / osoba 

Bilet – cena regularna od 1 kwietnia 2190 zł brutto z VAT / osoba 

Ilość biletów jest ograniczona. 

Sprzedaż biletów będzie prowadzona najdalej do końca kwietnia 2023 r. , a w przypadku braku miejsc zostanie skrócona. 

W cenie biletu zapewniamy  

– udział w wykładach zgodnie z załączonym programem

– ulotki i materiały reklamowe 

– obiad w pierwszym dniu wykładów w przerwie  programowej

– napoje oraz kawę

– certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez komisję Wykładowców

– propozycję uzyskania licencji w kolejnych szkoleniach indywidualnych

Potwierdzenie przelewu z danego konta traktujemy jako bilet / nie drukujemy innych biletów. Jeśli płacicie Państwo za kogoś innego,  prosimy o informację w tytule przelewu. Przy wejściu na szkolenia prosimy o okazanie potwierdzenia przelewu. 

Miejsca w Auli zajmowane są przez Uczestników Szkolenia dowolnie. Nie prowadzimy rezerwacji konkretnych miejsc. 

Cena nie zawiera ewentualnego noclegu. Nie prowadzimy rezerwacji noclegów. 

Po dokonaniu płatności – w przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT lub paragonu – prosimy o informację e-mail na adres :  edu@InstytutBO.edu.pl 

Uwaga. Szkolenie dostępne jest wyłącznie w dniach wskazanych w programie szkolenia jako wykłady stacjonarne. Szkolenie nie może być nagrywane. Szkolenie nie będzie udostępniane poza dniami wykładów stacjonarnych w żadnej formie. Uczestnicy szkolenia mają prawo wykonywania notatek własnych z tematyki poruszanej na szkoleniu. 

Adres szkolenia – Warszawa: Polska Akademia Nauk – IBIB PAN – Sala konferencyjna – Aula ;  ul. Księcia Trojdena 4 ;   02-190 Warszawa 

Uczestnik szkolenia zapoznał się również z pełnym regulaminem szkolenia w dostępnej zakładce i zobowiązuje się do stosowania regulaminu. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tematy szkolenia opracowane zostały przez Organizatora. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. CIąg dalszy po przerwie.

Wykładowcy:

Partnerzy wydarzenia:

09:45 - 10:45

Nadmierne zużycie energii powyżej zapotrzebowania 20-30 W na 1 m2 (budynki użytkowane).

SPECJALIZACJA: Energetyka

W Wykładzie omawiamy jak może wyglądać minimalne zużycie energii do celów ogrzewania w budynkach. Nawiązujemy do stabilności temperaturowej budynku (oraz do szczelności budynku). Mówimy o zadaniach jakie muszą spełniać materiały budowlane, z których budynek jest budowany (lub remontowany) – pod kątem proponowania na rynku najniższego z możliwych zużycia energii w budynkach.

prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
10:55 - 11:55

Ciąg dalszy po przerwie… / zmienna termika oraz ciepłota dla wybieranych miejsc przekroju przegród budynków/. Kondensacja pary wodnej w przegrodach.

SPECJALIZACJA: Fizyka budowli

W Wykładzie omawiamy problemy pojawiające się w budynkach istniejących. Omawiamy rolę stosowanych materiałów budowlanych i zachodzące w budynkach oraz elementach budynków zjawiska fizyczne. Omawiamy zjawiska fizyczne niekorzystne dla samych budynków jak i dla przebywających w budynkach organizmów żywych.

prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
12:05 - 13:05

Niepożądane życie biologiczne w budynkach i elementach budynków.

SPECJALIZACJA: Mykologia / Mikrobiologia

W wykładzie omawiamy życie biologiczne funkcjonujące w budynkach i elementach budynków oraz jego wpływ na trwałość budynku i zdrowie ludzi.

prof. UW dr hab. Marta Wrzosek
14:35 - 15:35

Spadek parametrów projektowych budynku podczas eksploatacji. Niska trwałość zakładanych parametrów w zmiennym środowisku eksploatacji.

SPECJALIZACJA: Materiałoznawstwo

W Wykładzie omawiamy problemy przyśpieszonego starzenia materiałów budowlanych w środowisku drgań zewnętrznych przekazywanych na budynek, w środowisku wilgoci oraz w środowisku UV czy w środowisku podwyższonych temperatur. Omawiamy zachodzące zjawiska fizycznie i chemiczne w środowisku zmiennym. Omawiamy trwałość materiałów budowlanych w środowisku zmiennym. Będzie też na temat dobrej współpracy materiałów o różnych cechach fizyko-chemicznych w systemach.

dr inż. Rafał Dybicz
13:45 - 14:45

Chemia materiałowa w projektowanych budynkach obciążająca środowisko i organizmy żywe.

SPECJALIZACJA: Chemia

W wykładzie omawiamy substancje chemiczne pojawiające się w toku produkcji materiałów budowlanych w nawiązaniu do zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Omawiamy problemy z utylizacją szkodliwych substancji. Omawiamy również wpływ chemii materiałowej na organizmy żywe.

dr inż. Jakub Duszczyk
16:30 - 17:30

Współpraca konstrukcji w części podziemnej z elementami konstrukcji nadziemnej. Bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku.

SPECJALIZACJA: Konstrukcje

W Wykładzie omawiamy bezpieczeństwo budynku. Technologie dostępne na rynku wymagają analiz – zarówno w obszarach czysto konstrukcyjnych, ale również w szerszym spektrum projektowym – np. w zakresie stosowania możliwości odpowiednich izolacji termicznych czy przeciwwodnych. Nie wszystkie rozwiązania dostępne na rynku wskazane są jako rozwiązania zamienne dla każdego przypadku projektowego. Konstrukcyjne błędy projektowe potrafią dawać znać o sobie w całym cyklu życia budynku – i bywają niemożliwe do usunięcia.

dr inż. Rafał Dybicz
09:45 - 09:45

Błędy realizacyjne których nie da się usunąć.

SPECJALIZACJA: Ekspertyza

W Wykładzie omawiamy powstałe przypadki beznadziejne, które są faktem. Omawiamy realizacje posiadające istotne wady, które są do usunięcia niemożliwe – a przy powstaniu których była i pracowania projektowa i kierownik budowy.

09:55 - 10:55

Długi i kosztowny proces przygotowania realizacji budowlanej.

SPECJALIZACJA: Kosztorysowanie

W Wykładzie omawiamy „zderzenie” oczekiwań inwestora z ceną realizacji. Mówimy o kosztach pominiętych czy „zapomnianych”. Mówimy o kosztach organizacji zadania inwestycyjnego oraz o kosztach tzw. detali. Nawiązujemy do technologii prefabrykowanych. Nawiązujemy do faktycznych kosztów modernizacji i termomodernizacji. Omawiamy sytuację kiedy Wykonawca nie mieści się w budżecie inwestycji. Zawartość opracowania projektowego, a możliwość wykonania wyceny. Technologiczna zawartość opracowania projektowego.

inż. Robert Majsterek
12:05 - 01:05

Wnioski

SPECJALIZACJA: Podsumowanie i Proponowane Rozwiązanie

Adam Kleczewski
inż. Robert Majsterek
mgr inż. Andrzej Wolański
  • Data : 27 maja 2023 - 28 maja 2023
  • Czas : 09:00 - 18:30 (UTC+1)
  • Miejsce : Warszawa: Polska Akademia Nauk – IBIB PAN – Sala konferencyjna – Aula ; ul. Księcia Trojdena 4 ; 02-190 Warszawa

Kup Bilet

Bilet (289 seats remaining)
zł2190.00
0
0.00
0.00

Organizatorzy

Instytut Budownictwa Optymalnego

Akademia Budowy Domu

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Polskie Forum Budowlane