prof. UW dr hab. Marta Wrzosek

prof. UW dr hab. Marta Wrzosek

Pani Profesor w 2000 roku obroniła pracę doktorską Taksonomia i filogeneza Mucorales (Zygomycetes) w świetle analiz morfometrycznych oraz wybranych markerów molekularnych na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitowała się na podstawie pracy: Grzyby (Fungi) i wylinkowce (Ecdysozoa) - złożoność i plastyczność interakcji w 2018 roku. Naukowiec prowadzi prace badawcze dotyczące grzybów: taksonomia i ewolucja pleśniakowców i owadomorkowców, grzyby owadobójcze, grzyby halucynogenne Polski, mykocenoza obszarów chronionych, identyfikacja molekularna grzybów o nieustalonej przynależności taksonomicznej, mykologia budowlana, interakcje mutualistyczne grzybów i owadów . W latach 2012-2016 była Prezesem Polskiego Towarzystwa Mykologiczego. Jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego (ang. European Mycological Association). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Pani Profesor jest adiunktem w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego. Poza badaniami naukowymi zajmuje się też popularyzowaniem wiedzy o grzybach. Pani Profesor poprowadzi w pierwszym dniu wykładów trzecią godzinę wykładową.

12:05 - 13:05

Niepożądane życie biologiczne w budynkach i elementach budynków.

SPECJALIZACJA: Mykologia / Mikrobiologia

W wykładzie omawiamy życie biologiczne funkcjonujące w budynkach i elementach budynków oraz jego wpływ na trwałość budynku i zdrowie ludzi.